Pagarba mokytojui, vaiko pažanga ir tėvų įsitraukimas

Jei anksčiau vesdami savo vaikus į šokio pamokas galvodavote, jog svarbiausia yra geri santykiai tarp vaiko ir mokytojo, padaryta pažanga, nauji išmokti judesiai – jūs neklystate, tačiau visapusiškame vaiko ugdyme į mokymosi grandinę turi būti įtraukti ir tėvai.

Vykstant bendradarbiavimui tarp mokytojo, vaiko ir tėvų, gerėja mokinio mokymosi kokybė, tėvams lengviau suprasti meno pamokų naudą vaikui, atsiskleidžia stipriosios ir silpnosios mokinio savybės, didėja pasitikėjimas savimi, išmokstama dirbti grupėje ir ugdoma pagarba kitiems.

Kodėl tėvų įsitraukimas yra toks svarbus? Mokinys jausdamas, jog tėvams rūpi jo veikla yra labiau susidomėjęs procesu, supranta, kad jo padaryta pažanga nenueina veltui, todėl jo motyvacija mokytis didėja.

Jei manote, kad ugdyti jūsų vaiką yra tik mokytojų atsakomybė, klystate.  Ryšys ir pokalbis tarp mokytojo, mokinio ir tėvų turi vykti nuolat. Tėvų pasitikėjimas mokytoju, kuris viską daro dėl vaiko gėrovės, jų įsitraukimas padės vaikui adaptuotis mokykloje ir nebijoti spręsti iškilusias problemas ateityje.

Darnus tėvų bendradarbiavimas visada veda į gražius santykius ir ateityje, tačiau nepagarba ar nesupratimu grįstas santykis niekada nesukurs prasmingo rezultato.

Jeigu kalėdinio ar šventinio pasirodymo dieną mokinys be įspėjimo neatvyksta, taip yra rodoma nepagarba mokytojui, jo pastangoms ir jo įdirbiui, o menų pamokos suvokiamos kaip nesvarbios ir nedarančios įtakos žmogaus gyvenime. Gerbdami vieni kitų laiką visada praneškite, jei neatvyksite į susitartą šokio pamoką.

Tėvų pareiga yra padėti vaikui mokytis ir mokytis patiems, aptarti mokinio pažangą, pasiekimus. O mokytojai skatinami pasiūlyti būdų, kaip tėvai galėtų patys įsitraukti į mokymosi procesą, pvz.: prisidėdami kūrybiškomis idėjomis, padėdami prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, savo pavyzdžiu mokydami vaikus tolerancijos, priimdami kitokią nuomonę, kūrybiškai spręsdami iškilusias problemas.

Šokio pedagogė Giedrė Šimelionytė

Nuotraukos iš įvaizdinės SoDanca fotosesijos kartu su Dance Makers 2013 m, Vilnius. Fotografė J.Kurbatova.